O nama
DELATNOST

"IMTEL-komunikacije" a.d.

  • Tehnicki pregledi za dobijanje radio dozvole
  • Napajanja
  • Antenski sistemi
  • Radarski sistemi
ISTORIJAT

Osnovana je u ranim 70-im kao grupa za primjenjenu fiziku 1976. Grupa je pretvorena u Institut za primenjenu fiziku.
Tokom 80-tih preko 20 značajnih mikrotalasnih i DSP projekata za Vojsku.
U ranim 90-im Institut za primjenjenu fiziku postao je Institut za Mikrotalsnu tehniku i elektroniku - IMTEL Institut.
Tokom 90-ih glavne aktivnosti su razvoj i istraživanje i proizvodnja DRRS i mikrotalasnih sistema do 75 GHz.
2006. godine IMTEL Institut je postao IMTEL Komunikacije a.d.