Istraživanja i razvoj

IMTEL Komunikacije a.d., institut za mikrotalasnu tehniku i elektroniku je kompanija sa vrlo velikim istraživačkim i razvojnim potencijalom koji se od osnivanja bavi istraživanjem i razvojem u oblasti mikrotalasne tehnike, elektronike i obrade signala.

Razvojne deltanosti

IMTEL Komunikacije a.d. je aktivni učesnik tehnoloških i inovacionih projekata Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije (link)

U toku je rad na sledećim projektima:

  1. TR-32024: Rekonfigurabilne, multi-band i skenirane antene na bazi metamaterijala za bežicne komunikacione sisteme i senzore
  2. TR-32052: Istraživanje i razvoj rešenja za poboljšanje performansi bežicnih komunikacionih sistema u mikrotalasnim i milimetarskom opsegu frekvencija
  3. TR-34016: Razvoj tehnologije izrade obloge i jezgra na bazi domacih sirovina za proizvodnju specijalnih obloženih elektroda namenjenih za elektrolučno zavarivanje
  4. III-44009: Razvoj digitalnih tehnologija i umreženih servisa u sistemima sa ugrađenim elektronskim komponentama
  5. III-45016: Generisanje i karakterizacija nanofotonskih funkcionalnih struktura za biomedicinsku i informaticku primenu
  6. OI-74004: Mikromehanicki kriterijumi oštećenja i loma

U okviru kojih u prvoj godini istraživanja (2008.-2010.) postignuti značajni rezulati i to: jedan patent, 63 tehnička rešenja, 9 radova u međunarodnim časopisima, 4 rada u domaćim časopisima, 22 radova na međunarodnim konferencijama i 24 radova na domaćim konferencijama.

U prethodnom periodu saradnici IMTEL Komunikacije A.D. učestvovali su na većem broju tehnoloških i inovacionih projekata i to:

Godina Projekat
2008-2010. Dual-band i tri-band mikrotalasna kola i antene bazirane na metamaterijalima za komunikacione sisteme
nove generacije, TR-11009
2008-2010. Razvoj novih modela i mikrotalasnih sklopova i uređaja za primenu u sistemima bežičnih komunikacija,
TR-11033
2008-2010. Primena tehnike proširenog spektra za zaštitu signala koji prenose podatke i upravljačke
komande, TR-11038
2008-2010. Linkovi na milimetarskim opsezima (60 GHz) ultravisokog kapaciteta 1 Gbit/s,
TR-11038
2008.-2009. Razvoj štampanih antena za primenu u oblasti radio-frekvencijske identifikacije (RFID), TR-11041
2006. Razvoj UHF TV pojačavača izlazne snage od 100W za emitovanje signala digitalne TV prema standardu DVB-T, IP06-8229B
2005.-2006. Industrijski merači procesnih veličina sa radio komunikacijom, IP06-8245B
2005.-2007. Nova generacija linkova kapaciteta (155Mbit/s) na frekvencijskim opsezima 4,6,13,15,18,23,26 i 38GHz, TR-6109B
2005.-2007. Antikolizioni radarski sistem na 24 gigaherca, TR-6110B
2005.-2007. Laka bespilotna letilica sa pratećom elektronikom, TR-6107B
2005.-2007. Razvoj softverske i hardverske podrške za potrebe telekomunikacionih pristupnih mreža, TR-6123B
2004.-2005. Razvoj FM pojačavača i FM predajnika snaga od 1kW do 10kW, PTR-2084
2002.-2004. Digitalni radio-relejni uređaji velikog kapaciteta (51.8 i 155Mbit/s), IT.1.17.0196.B
2002.-2004. Fiksna bežična Internet mreža, IT.1.15.0229.B
2004.-2006. Nova generacija milimetarskih linkova na bazi kompozitnih nanostrukturisanih materijala, PTR.2002.B
2002.-2004. Razvoj širokopojasnih bežičnih distribucionih sistema, IT.1.15.0186.A
2002.-2004. Mikrosistemske i nanosistemske tehnologije za senzore i optoelektroniku, IT.1.04.0062.B
1998.-2000. Radio-relejni sistemi za prenos digitalnih signala srednjeg kapaciteta, S.1.04.11.0081
1998.-2000. Razvoj telekomunikacionih uređaja i softvera za radiodifuzne kablovske i satelitske sisteme, S.1.04.12.0153
1996.-2000. Telekomunikacije, 10M06
1996.-2000. Elektromagnetika, mikrotalasna tehnika i optičke komunikacije, 10M03
1996.-1997. Uređaj za nadzor i testiranje digitalnih radio-relejnih mreža, I.1.1458
1996.-1997. Mikrotalasni pojačavač snage 10 vati za radio-relejne uređaje u frekvecijskom opsegu od 6,4-7,2 gigaherca, I.2.1206
1995.-1996. Ispitno-merni uređaj za radio-linkove za digitalni prenos (radio-test uređaj), I.2.0997
1995.-1996. Mikrotalasni sistemi za prenos digitalnih signala (digitalni radio-relejni uređaj za opsege 13 i 22 gigaherca, za prenos TV slike i antenski sistemi, video-koderi), S.1.04.11.327
1994.-1995. Mikrotalasni sistemi za prenos digitalnih signala (digitalni radio-relejni uređaj za opsege 13 i 22 gigaherca, za prenos TV slike i antenski sistemi, video-koderi), S.1.04.11.327
1994.-1995. Satelitska i kablovska televizija visoke rezolucije, S.1.04.12.180
1994.-1995. Razvoj tehnologija proizvodnje i projektovanja mikroelektronskih komponenata, S.1.01.01.181
1994.-1995. Provodni, superprovodni i magnetski materijali, S.3.04.27.129, , rukovodilac Ilija Savić
1994. Elektromagnetika, mikrotalasna tehnika i optičke komunikacije, E-1006
1994. Telekomunikacije, E-1005
1993. Elektromagnetika, mikrotalasna tehnika i optičke komunikacije, E-1006
1992. Elektromagnetika, mikrotalasna tehnika i optičke komunikacije, E-1006