Proizvodi
RADIO-RELEJNI UREÐAJI
MERNI INSTRUMENTI
Analizator kvaliteta digitalnog prenosa MOTS ARV834

Instrument za merenje kvaliteta prenosa signala MOTS ARV8/34 (AR⇔Аny rate, V⇔V.35) namenjen je za testiranje kvaliteta prenosa na nivou stepena greške u digitalnim telekomunikacionim sistemima kapaciteta sa interfejsom za HDB3 kod na nivou 2.048 Mbit/s, 8.448 Mbit/s, 34.368 Mbit/s sa uobličavanjem signala po preporuci ITU-T-G.703.
Takođe uređaj MOTS ARV8/34 je namenjen za testiranje druge telekomunikacione opreme protoka do 10Mbit/s sa interfejsom tipa takt+podaci. Meri kvalitet digitalnog prenosa na bilo kom protoku od 64kb/s do 8.8Mb/s sa HDB3 interfejsom, a do 40Mb/s na Clk+Data iterfejsu. (Ugrađen DDS sintezator takta) Posebne konfiguracije E1, E2, E3 (PDH) i V.35 Statistika po preporuci G.821 RS-232 interfejs za računarsko upravljanje.

prospekt

Daljinska akvizicija i jedinica za nadgledanje
  • prikupljanje alarma od druge opreme,
  • nadzor napajanja (-48V i 220V),
  • nadzor objekta (prisustvo neovlašćenih lica, detekcija požara, temperatura...),
  • upravljanje drugom opremom,
  • daljinsko uključivanje napajanja (sklopke, agregati),
  • tunelovanje podataka preko RS-232 interfejsa za pristup drugim uređajima,
  • Nadzor RR opreme dugih proizvođača,
  • Nadzor mreže RR uređaja.

prospekt