Usluge
Modernizacija i revitalizacija radio-relejnih sistema starijih generacija drugih proizvođača.

Produžavajući vek ovim uređajima bez umanjivanja performansi, korisnici dobijaju isplativu i pouzdanu mrežu
sa minimumom ulaganja. Ovakve revitalizacije su već urađene na većem broju uređaja Ericsson, Teletra,
Siemens, a obuhvataju ugradnju pojačavača snage, jedinica za obradu signala u osnovnom opsegu, oscilatora,
mešača, malošumnih pojačavača i dr.

Izrada studija izvodljivosti i projektovanje

Oblasti od interesa su mikrotalasni komunikacioni sistemi i sistemi posebne namene. Obuhvata implementaciju sistema i njegovo puštanja u rad, ali i projektovanje i izradu komponenti vezanih za
specifične aplikacije.

Servisiranje RR uređaja drugih proizvođača

To su uređaji kojima je istekla garancija i rok za isporuku rezervnih delova : Teletra, Siemens, GTI, Marconi i Ericsson.